disclaimer

Disclaimer

Purezuurstof.nl besteedt veel zorg aan deze webwinkel maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze webwinkel kunnen geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Purezuurstof.nl ten aller tijde geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortkomt uit het gebruik van deze webwinkel of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de webwinkel verstrekte informatie of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de webwinkel.